รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ กพ. / ยังทำแบบประเมินฯ ไม่ครบ ขอความกรุณาทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
       

[คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมิน]   [คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์วิทยาลัย]